Arvot

AVOIMUUS

Toimintamme on läpinäkyvää. Kommunikoimme ja teemme  yhteistyötä avoimesti kaikkien sidosryhmiemme kanssa. Meillä
saa ja pitää antaa sekä vastaanottaa palautetta avoimesti.

KEHITTYMINEN

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme olemalla joustavia ja etsimällä innovatiivisimmät palveluratkaisut asiakkaillemme

ASIAKAS TOIMINNAN KESKIÖSSÄ

Lähtökohtanamme on aina asiakkaan tarve. Suhteemme asiakkaisiimme on aina oltava molemminpuolinen
oppimissuhde ja vuorovaikutussuhde, jolloin pystymme tarjoamaan parhaan mahdollisen palvelun ja tuotteet
asiakkailemme.

Palvelut

Nykyään tarvitaan entistä enemmän reaaliaikaisia, kustannustehokkaita,  nopeasti reagoivia ratkaisuja ja palveluja yritysten kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.

Kysyntää on erilaisien toimijoiden vertailukelpoisille tason- laadun- ja vaikuttavuudenmittareille. Osaamisen tarve vaativien kehittämisprojektien läpiviennistä ja vaikuttavuuden arvioinnista lisääntyy jatkuvasti.

Pysyäkseen kilpailussa mukana ja kehityksen eturintamassa yrityksille on tarvetta tehokkaille asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden mittaamismenetelmille, jotka lisäävät yritysten kilpailukykyä ja laatua.

Difasso Group Oy tarjoaa itse ja asiantuntijaverkoston kautta ainutlaatuista osaamista ja palvelua pk-yrityksille, vaativille yritys- ja teollisuusasiakkaille  sekä asiantuntijaorganisaatioille ja koulutusektorille.

Verkostot ja projektit

VERKOSTOT

Yritysten palvelu- ja
järjestelmäratkaisujen kehittäminen,
hyödyntäminen yrityksissä ja julkisissa
toimijoissa muodostamalla
innovatiivisia tekoäly- ja
yhteistyöverkostoja.

PROJEKTIT

 

Digitaaliset ratkaisut ja digitalisaation
mahdollisuudet. Yrityksille ja
organisaatioille on tarjottava
esimerkkejä hyvistä ja toimivista
ratkaisuista ja on kannustettava
yrityksiä rohkeisiin kokeiluihin.

Digital Fast Solutions =

Difasso Group

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook