Difasso Group oy

 

 

Kun perinteiset liiketoimintamallit muuttuvat, asiakas nousee yhä enemmän keskiöön. Asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden tuottaminen on tulevaisuudessa monen yrityksen menestymisen edellytys. Digitalisaation avulla kehitetään nykyistä toimintaa ja parhaimmillaan luodaan täysin uudenlaisia palveluratkaisuja. Palveluiden menestymisen kannalta keskeinen tekijä on asiakkaan saama kokemus yrityksen kanssa käytävästä vuorovaikutuksesta digitaalisessa ympäristössä. Tulevaisuudessa digitaalisen asiakaskokemuksen merkitys korostuu entisestään, kun yritykset tuovat toimintaansa ja palveluita yhä enemmän digitaaliseen ympäristöön.

Onnistuneen asiakaskokemuksen merkityksestä puhutaan nykyään jo varsin yleisesti. Asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä ei voi kuitenkaan nähdä irrallisina kehityshankkeina tai asiakasrajapinnan toimintoina, vaan siihen kytkeytyy koko organisaation toiminta ja kaikki siihen liittyvä vuorovaikutus yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakaskokemuksen ja digitaalisen kehittämisen tuominen strategian ytimeen antaa suunnan toiminnalle sekä auttaa näkemään, miten koko toimintaketju vaikuttaa asiakaskokemuksen muodostumiseen. On keskeistä ymmärtää onnistunut asiakaskokemus yhtenä digitaalisen muutoksen tavoitteena, jotta digitaalinen kehitys kohdistuu oikeaan suuntaan, tuottaa asiakaslähtöisiä ratkaisuja sekä yksilöllisen ja sujuvan asiakaskokemuksen ja sitä kautta lisää liikevaihtoa. 

Difasso Group auttaa asiakkaitaan kohti onnistuneempaa asiakaskokemusta

 

Kehitämme palvelumme maailmanluokan alustojen päälle. Palvelut ovat helposti ja kustannustehokkaasti räätälöitävissä asiakaskohtaisesti. Palvelukokonaisuuksien kehittämiseen käytetään omia sekä tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita.

Etsitään maailmalta parhaita tuotteita ja palveluja asiakkaidemme käyttöön. 

Toimimme verkostomaisesti ja liittoutumalla keskeisten yritysten ja toimijoiden kanssa

Autamme asiakkaitamme heidän yrityskuvan vahvistamisessa, uusien asiakasryhmien tavoittamisessa ja
asiakaspalvelun sekä kannattavuuden parantamisessa ja liiketoimintaprosessien tehostamisessa.

 

Kuva Mona Teräs

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook