Palvelut

DIGITAALISET 
JÄRJESTELMÄT JA PALVELUT
 

Johtamisjärjestelmien ja - menetelmien hyödyntäminen,
uudistaminen ja soveltaminen yritysten sisäisten ja ulkoisten prosessien ja laadun kehittämisessä.

Räätälöityjen älykkäiden ja ketterien järjestelmien
suunnittelu, kehittäminen, testaus ja tuotteistaminen asiakkaille yrityksissä ja yhteisöissä.

 

Ketterät työkalut ja sovellukset yrityksille/julkisyhteisöille mm. 

- Laatujärjestelmien ja prosessien kehittämiseen
- Markkinoinnin ja myynnin suunnittelu ja kehittämiseen 
- Uusien palvelupakettien luomiseen 
- Digitaaliseen markkinointiin 
- Tuotteistamiseen, palvelumuotoiluun 
- Tuottavuuden parantamiseen

- Sosiaalinen Media

ASIAKKUUKSIEN PARANTAMINEN JA MITTAAMINEN

Kestävä strateginen kilpailuetu rakentuu asiakkuuksien ympärille. Asiakas ja asiakkuusajattelu tuodaan toiminnan ja kehittämisen lähtökohdaksi. Havainnoidaan aktiivisesti asiakkaiden kokemuksia reaaliaikaisilla mittauksilla. Asiakasymmärrystä ja asiakaskokemuksia kehitetään organisaatiossa systemaattisesti.

Asiakasymmärrystä ja asiakaskokemuksia kehitetään organisaatiossa systemaattisesti palvelumuotoilun työkaluilla. Seurataan myös kilpailijoiden asiakkaiden asiakaskokemuksen muutosta.

 

Asiakashyötynä on vertailukelpoinen ja laadukas asiakkuusdata, joka autaa asiakasyritystä parantamaan toimintaansa oikeista lähtökohdista kilpailijoihinsa verrattuna.

Meillä on pitkä kokemus asiakastyytyväisyyden ja - kokemuksen mittaamisesta ja niiden kehittämisestä. Kokemusta  on asiakaspalvelukilpailuiden ja aluevaikuttavuuden voittamisesta.

DIGITALISAATION JOHTAMIS- JA VAIKUTTAVUUSMITTARIT JA RAPORTOINNIT

Yhdistämme ISO 9001:2015 standardin, laatupalkintokriteereitä (EFQM), digitaalisaation- mittareita ja rakennamme niiden pohjalta asiakkaalle johtamisen seurannan ja toiminnan kehittämisen työmenetelmät ja analyysit. Arvioinnit tehdään online-raportoinnilla ja uusilla työmenetelmillä.

LAADUNVALMENNUKSET JA LAATUPALKINNOT 

Perehdytään tärkeimpiin laadunvalmennuksiin ja tehdään yritykselle toiminnanohjausta laatupalkintohakemuksella (esim. EFQM).

DIGITALISAATION KOULUTUKSET

Lisätään tietoa digitaalisista ratkaisuista ja digitalisaation mahdollisuuksista. Yrityksille ja organisaatioille tarjotaan esimerkkejä hyvistä ja toimivista ratkaisuista ja autetaan yrityksiä rohkeisiin kokeiluihin. Yritysten ja julkisten toimijoiden liiketoimintaratkaisuja ja - malleja uudistetaan ja kehitetään digitaalisesti tekoälyn ja ohjelmistorobotiikan avulla.

ILMASTO-, YMPÄRISTÖ- JA KIERTOTALOUS

Ilmasto-, ympäristö- ja kiertotalouden muutokset ja vastuullisen vaikuttamisen arvot ja johtaminen ovat yhä tärkeämpiä yritysten ja julkisyhteisöjen lähtökohtana ja perustana. 

ISO 14001
EMAS
YMPÄRISTÖJOHTAMIS- JA VAIKUTTAVUUDEN MITTAAMINEN
(ONLINE/REAALIAIKAINEN)

Tarjoamme koulutusta ISO 14001:2015 uudistetun version ympäristöjärjestelmästandardista ISO 14001. Standari vastaa käyttäjäkunnan odotuksiin ja tarpeisiin, kasvaviin ympäristöhaasteisiin ja yhteiskunnallisiin odotuksiin ja eettisiiin periaatteisiin.

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook